Kontakt pre študentov

Ubytovacie oddelenie
Darina Kašubová, Ing. Mária Janošová
tel.: +421/(0)2/602 99 261
e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk

Pondelok - Štvrtok 07:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Blažej Svoboda, Kristína Ácsová
tel.: +421/(0)2/602 99 228
blazej.svoboda@druzba.uniba.sk
kristina.acsova@druzba.uniba.sk

Pondelok 08:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Utorok - Piatok 07:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Odborný referent pre styk so študentmi,
sankcie za porušenie domáceho poriadku,
technik BOZP

Ing. Ľubomír Lauko
tel.: +421/(0)2/602 99 231
e-mail: lubomir.lauko(at)druzba.uniba.sk

Pondelok - štvrtok 07:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 11:30, 12:00 - 13:00