Nahlasovanie porúch, porušovanie Ubytovacieho poriadku a cenník škôd

V prípade vzniku rôznych prevádzkových porúch v izbe (výpadok elektrickej energie, nefunkčné elektrické alebo internetové zásuvky, WC, vodovodné zariadenie a atď.), je potrebné danú poruchu zapísať do knihy porúch, ktorá sa nachádza pri vrátnici v budove D1 a D2. Akékoľvek porušovanie Ubytovacieho poriadku, ktoré spozorujete v rámci ubytovacích priestorov (napr. rušenie nočného pokoja po 22.00 hod., nedodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov, ničenie alebo znečisťovanie majetku VI Družba UK a pod.),  môžete nahlásiť  na vrátnici budovy D1 tel.: 02/602 99 111, budovy D2 tel.: 02/602 99 232  alebo písomne na e-mail: lubomir.laukodruzba.uniba.sk

Pri výpadku internetovej siete nahláste tento problém na HOTLINE alebo technikovi VI Družba (viac informácií tu).

Ak dôjde k poškodeniu majetku VI Družba ubytovaným študentom, ubytovaný je povinný túto škodu uhradiť vo výške podľa uvedeného cenníku.

vrátnica D1
vrátnica D2