Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Defibrilátor


17. 01. 2023 14.21 hod.

V prípade náhlej zástavy srdca nájdete na oboch internátoch UK automatický externý defibrilátor. Práca s ním nevyžaduje medicínske poznatky, balenie obsahuje jednoduchý návod na použitie. Od obsluhy potrebuje len zapnutie a nalepenie elektród na hrudník pacienta.

Na Mlynoch UK ho nájdete na vrátnici VB, na Družbe UK na vrátnici D1.