Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Hygienické kontroly


27. 10. 2023 10.54 hod.

V novembri začnú na izbách prebiehať kontroly hygieny, elektrospotrebičov a inventáru. Vaša prítomnosť na izbách nie je potrebná. 

Ďakujeme za pochopenie.