Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

NOVÉ CENNÍKY NA AR 2023/2024


03. 07. 2023 11.30 hod.

V posledných mesiacoch zažíva Slovensko bezprecedentnú infláciu, rast cien všetkých vstupov, a hlavne rast cien energií. Univerzita ubytovanie na internátoch poskytuje ako sociálnu službu, neprofituje z neho, zvýšené náklady však musíme premietnuť do cien. V snahe udržať bývanie na internátoch dostupné pre všetkých študentov sme sa rozhodli ceny za ubytovanie zvyšovať postupne.

Od septembra 2023 sa podľa nových cenníkov zvýšia ceny za ubytovanie v priemere o 12,8 % (miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien v roku 2022 potvrdená Štatistickým úradom SR), následne sa opäť zvýšia od januára 2024. Niektorí študenti (tí nad 26 rokov) budú navyše musieť zaplatiť novú mestskú daň, o čom sme detailnejšie informovali nedávno. Dobrou správou však je, že mesto po rokovaniach s univerzitou sľúbilo zaviesť pre doktorandov a absolventov výnimku a od 1. januára by už túto daň platiť nemali. Ďalšou dobrou správou je, že od septembra 2023 by malo byť k dispozícii o niekoľko stoviek lôžok viac ako pred rokom, tak veríme, že sa internátne ubytovanie ujde viacerým.

Nové cenníky nájdete TU