Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

ODOSIELANIE PLATIEB

Upozornenie: Platby za bytné sa uhrádzajú na účet ubytovacieho zariadenia.


28. 09. 2022 14.11 hod.

Upozorňujeme všetkých ubytovaných študentov, najmä novoprijatých, aby cenu za ubytovanie uhrádzali výhradne na bankový účet Družby UK, ktorý nájdu v záhlaví zmluvy o ubytovaní a na našej stránke

 

Družba UK