Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

ODUBYTOVANIE

Pokyny k odubytovaniu


10. 05. 2023 12.03 hod.

Prečítajte si aktuálne pokyny k odubytovaniu v akademickom roku 2022/2023.

Pokyny nájdete TU

Pokyny k letnému ubytovaniu zverejníme najneskôr do 15.05.2023.