Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

ODUBYTOVANIE


01. 06. 2022 12.33 hod.

Milé študentky, milí študenti,


zmluva o ubytovaní Vám končí 30.06.2022. V zmysle Internátneho poriadku Družby UK čl. 12 ods. 6 ste povinní sa najneskôr do 30.06.2022 do 15:00 hod. riadne odubytovať podľa pokynov zverejnených na našej stránke, ktoré nájdete TU. V opačnom prípade Vám bude v zmysle zmluvy o ubytovaní čl. V ods. 3 účtovaná zmluvná pokuta vo výške 100 € a aktuálne platná cena za ubytovanie.

Pokiaľ ubytovanie na internáte už nevyužívate, odporúčame Vám neodkladať odubytovanie na koniec júna. Nebudete takto musieť čakať v rade.

Záujemcovia o letné ubytovanie sa musia preubytovať podľa pokynov zverejnených na našej stránke, ktoré nájdete TU.

S pozdravom

Družba UK