Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

OZNAM O REKONŠTRUKCII


13. 09. 2023 10.56 hod.

Vážení ubytovaní,

dovoľujeme si Vás upozorniť na nasledujúcu rekonštrukciu:

VÝMENA NÁBYTKU

  • Rekonštrukcia prebehne v bloku D2 v ubytovacích bunkách na 1., 2., prípadne 3. poschodí.
  • Práce budú prebiehať v pracovných dňoch medzi 08:00 a 17:00 hod.
  • Plánované ukončenie je do 29.02.2024.
  • V týchto bunkách nebude nikto ubytovaný až do ukončenia rekonštrukcie.

Za prípadný hluk, prach a dočasné zníženie komfortu sa vopred ospravedlňujeme. Zároveň pripomíname, že rekonštrukčné práce sú vykonávané pre Vás - študentov a ďalších ubytovaných, a to s najlepším úmyslom, ktorým je skvalitnenie ubytovania.

Družba UK