Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE V BLOKU D1

Od 19.04. do 31.08.2022 bude prebiehať rekonštrukcia kotolne v bloku D1.


13. 04. 2022 15.39 hod.

Vážení ubytovaní,

od 19.04. do 31.08.2022 bude prebiehať rekonštrukcia kotolne v bloku D1. V tomto období môže dôjsť k dočasnej odstávke teplej alebo studenej vody. O presných termínoch odstávky Vás budeme informovať, hneď ako nám ich dodávateľ oznámi.

Z dôvodu uvedenej rekonštrukcie bude v rovnakom období obmedzená kapacita parkoviska pred blokom D1. Žiadame všetkých motoristov, aby neparkovali na miestach vyznačených na mapke. Vyhnete sa tak poškodeniu Vášho vozidla.

 

Vysvetlivky k mapke:

  1. Priestor staveniska – kontajnery na separovaný odpad a iné
  2. Priestor staveniska – miesto pre nakládku a vykládku technologických zariadení a iné
  3. Voľne priechodná časť parkoviska pre možnosti parkovania v hornej časti parkoviska a pre zabezpečenie obslužných činností Družby UK

 

Za dočasné obmedzenia v užívaní ubytovacieho priestoru a parkoviska sa ospravedlňujeme. Zároveň pripomíname, že rekonštrukčné práce sú vykonávané pre Vás, a to s najlepším úmyslom, ktorým je skvalitnenie ubytovania.

 

Družba UK