Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Pokyny pre nástup na ubytovanie v AR 2023/2024


14. 08. 2023 13.58 hod.

Pokyny pre nástup na ubytovanie v akademickom roku 2023/2024 nájdete na tejto stránke.