Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Preubytovanie na letné ubytovanie


15. 05. 2023 15.38 hod.

od 26. 06. do 30. 06. 2023

Týka sa len študentov ubytovaných v Družbe UK, ktorí si do 16. 06. 2023 podali žiadosť cez online formulár (odkaz nájdete TU) a uhradili cenu za ubytovanie za júl.

Študent, ktorý v lete zostáva v rovnakej izbe (okrem poschodí 1. - 4. v bloku D1), je povinný sa najprv riadne ODUBYTOVAŤ. Po kontrole izby údržbárom a upratovačkou študentovi kľúče zostávajú. Študent sa po kontrole musí bezodkladne dostaviť na ubytovacie oddelenie D2, kde podpíše novú zmluvu o ubytovaní a dostane nový ubytovací preukaz.

Študent, ktorý sa na letné ubytovanie sťahuje na inú izbu:

  • najskôr 23. 06. sa na ubytovacom odd. D2 informuje, či sa uvoľnilo lôžko, ktoré mu bolo na LU pridelené,
  • pokiaľ je nové lôžko voľné, študent môže 26. 06. 2023 začať proces preubytovania,
  • na ubytovacom odd. D2 si študent prevezme a vyplní zmluvu o ubytovaní a dostane kartičku záznam o inventári s číslom novej izby,
  • v kľúčiarni D1 si študent po predložení kartičky prevezme kľúče od novej izby, prípadne posteľnú bielizeň,
  • študent má teraz krátkodobo 2 páry kľúčov – 1 pár od starej a 1 pár od novej izby,
  • študent si v ten istý deň presťahuje veci zo starej do novej izby a riadne sa ODUBYTUJE z pôvodnej izby,
  • študent v ten istý deň na ubytovacom odd. D2 odovzdá starý ubyt. preukaz a starú kartičku záznam o inventári podpísanú údržbárom a upratovačkou,
  • na ubyt. odd. D2 dostane nový ubyt. preukaz,
  • pokiaľ sa študent do 30. 06. 2023 do 13:30 hod. riadne nepreubytuje, bude mu v zmysle zmluvy o ubytovaní čl. V ods. 3 účtovaná zmluvná pokuta vo výške 100 €.