Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

ÚSPORNÉ OPATRENIA NA INTERNÁTOCH UK


18. 10. 2022 16.00 hod.

Na základe prijatých úsporných opatrení Univerzity Komenského v Bratislave informujeme o konkrétnych úsporných opatreniach pre študentov a zamestnancov ubytovaných na internátoch UK. Prosíme všetkých ubytovaných, aby sa s nimi oboznámili a v čo najväčšej možnej miere sa podľa nich riadili.

 

Úsporné opatrenia elektrina

 • Po odchode z izby vypnite svetlo a všetky elektrické spotrebiče a elektroniku, ktoré nemusia byť počas vašej neprítomnosti na izbe v prevádzke (nabíjačky na telefón, tablety, notebooky a ďalšie zariadenia, ktoré prevádzkujete na izbe).
 • V spoločných priestoroch na bunkách vypínajte osvetlenie, ak sa v nich nezdržujete.
 • Po návšteve sociálneho zariadenia alebo kuchynky vypnite osvetlenie.
 • V kuchynkách nenechávajte zbytočne v prevádzke tepelné spotrebiče (variče, elektrické platničky). Ak si pripravujete jedlo, buďte počas celej doby prítomný v kuchynke.
 • Používanie tepelných spotrebičov na vykurovanie je zakázané.
 • Pri používaní chladničky dodržujte pravidlo pravidelného odmrazovania. Príliš časté otváranie dvier na chladničke spôsobuje vyššiu spotrebu elektrickej energie.

 

Úsporné opatrenia teplo

 • Neprekrývajte radiátory uterákmi alebo inými textíliami. Dbajte na to, aby prúdenie vzduchu do miestnosti nebolo ničím obmedzované.
 • Vetrajte krátko a intenzívne (3 – 5 minút ráno a večer).

 

Úsporné opatrenia voda

 • Pri odchode z izieb alebo buniek skontrolujte, či neostala pustená voda.
 • Pri umývaní zubov si napustite vodu do pohára. Nenechávajte ju zbytočne pustenú.
 • Pri sprchovaní sa pokúste skrátiť čas sprchovania.
 • V prípade poruchy toalety nahláste problém čo najskôr na údržbu a zastavte pritekajúcu vodu do splachovacieho zariadenia.
 • V spoločných priestoroch, ako sú kuchynky a sociálne zariadenia, uzatvárajte kohútiky na doraz, aby neostávala zbytočne kvapkať voda.

 

V blízkej dobe zverejníme usmernenia k prevádzke elektrospotrebičov na internátoch UK.

 

Vopred vám všetkým ďakujeme za spoluprácu.

 

Družba UK