Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Znovuotvorenie študovne D2


05. 09. 2022 16.15 hod.

Milé študentky, milí študenti,

od 03.10.2022 bude študovňa v bloku D2 opätovne poskytnutá pre potreby Vášho štúdia.

Družba UK