CU Družba DormitoriesComenius University Bratislava

INSTRUCTIONS FOR STUDENTS MOVING IN TO DRUŽBA UK FOR THE 2022/2023 ACADEMIC YEAR


25. 08. 2023 07.39 hod.

Pokyny pre nástup na ubytovanie v akademickom roku 2023/2024 nájdete na tejto stránke.