Kontakt

Riaditeľ
Mgr. Ivan Daňo
tel.: +421/(0)2/65420005
e-mail: kancelaria.riaditela(at)druzba.uniba.sk

Zástupca riaditeľa,
vedúci technického úseku

Milan Vrančík
tel.: +421/(0)2/60299207
e-mail: milan.vrancik(at)druzba.uniba.sk

Vrátnica budovy D1
tel.: +421/(0)2/60299111

Vrátnica budovy D2
tel.: +421/(0)2/60299232

Hospodársko - ekonomický úsek
Mgr. Liliana Bachanová
tel.: +421/(0)2/60299280
e-mail: liliana.bachanova@druzba.uniba.sk

Ubytovacie oddelenie (študentská časť)
Ing. Mária Janošová, Darina Kašubová
tel.: +421/(0)2/60299261
Mgr. Kristína Ácsová (Erasmus, UJOP)
Mgr. Blažej Svoboda - vedúci ubyt. odd.
ubytovacie(at)druzba.uniba.sk

Recepcia Hotela Družba
Iveta Minarovičová
tel.: +421/(0)2/65420065
e-mail: recepcia(at)druzba.uniba.sk

Prenájom kongresových priestorov
Mgr. Blažej Svoboda
tel.: +421/(0)2/60299228
blazej.svoboda(at)druzba.uniba.sk
Mgr. Kristína Ácsová
tel.: +421/(0)2/60299228
kristina.acsova(at)druzba.uniba.sk

Odborný referent pre styk so študentmi
Ing. Ľubomír Lauko
tel.: +421/(0)2/60299231
e-mail: lubomir.lauko(at)druzba.uniba.sk

Správca počítačovej siete
Mgr. Ľubomír Kuzma
tel.: +421/(0)2/60299251
e-mail: kuzma(at)druzba.uniba.sk

Technik počítačovej siete
Branislav Krajčovič
tel.: +421/(0)2/60299251
e-mail: branislav.krajcovic(at)druzba.uniba.sk

Korešpondenčná adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolský internát Družba
Botanická 25
Bratislava 4
842 14