Kontakt

Riaditeľ
Mgr. Ivan Daňo
tel.: +421/(0)2/65420005
e-mail: kancelaria.riaditela(at)druzba.uniba.sk

Zástupca riaditeľa,
Vedúca hospodársko - ekonomického úseku
Mgr. Liliana Bachanová
tel.: +421/(0)2/60299282
e-mail: liliana.bachanova(at)druzba.uniba.sk

Vrátnica budovy D1
tel.: +421/(0)2/60299111

Vrátnica budovy D2
tel.: +421/(0)2/60299232

Referát technického úseku
Juraj Lavo
tel.: +421/(0)2/60299283
e-mail: juraj.lavo(at)druzba.uniba.sk

Vedúca oddelenia hygieny
Mgr. Manuela Grossová
tel.: +421/(0)2/60299240
e-mail: manuela.grossova(at)druzba.uniba.sk

Ubytovacie oddelenie (študentská časť)

Ing. Mária Janošová, Darina Kašubová
tel.: +421/(0)2/60299261
Mgr. Kristína Ácsová - medzinárodné mobility
Mgr. Blažej Svoboda - vedúci ubyt. odd.
e-mail: ubytovacie(at)druzba.uniba.sk

Recepcia Hotela Družba
Iveta Minarovičová
tel.: +421/(0)2/65420065
e-mail: recepcia(at)druzba.uniba.sk

Prenájom kongresových priestorov
Mgr. Blažej Svoboda
tel.: +421/(0)2/60299228
e-mail: blazej.svoboda(at)druzba.uniba.sk
Mgr. Kristína Ácsová
tel.: +421/(0)2/60299228
e-mail: kristina.acsova(at)druzba.uniba.sk

Odborný referent pre styk so študentmi
Ing. Ľubomír Lauko
tel.: +421/(0)2/60299231
e-mail: lubomir.lauko(at)druzba.uniba.sk

Správca počítačovej siete
Mgr. Ľubomír Kuzma
tel.: +421/(0)2/60299251
e-mail: kuzma(at)druzba.uniba.sk

Technik počítačovej siete
Martin Blanárik
tel.: +421/(0)2/60299251
e-mail: martin.blanarik(at)druzba.uniba.sk

Korešpondenčná adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolský internát Družba
Botanická 25
Bratislava 4
842 14