Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

RIADITEĽ ÚSEKU PRE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY

Ing. Jozef Kráľ - riaditeľ 

e-mail: riaditel.sduniba.sk

 

EKONOMICKÝ ODBOR DRUŽBA

Mgr. Liliana Bachanová - vedúca odboru

e-mail: liliana.bachanovauniba.sk

 

Oddelenie riadenia financií Družba

Ing. Božena Moussa – poverená funkciou vedúcej oddelenia

e-mail: bozena.moussauniba.sk

 

Oddelenie všeobecnej učtárne Družba

Mgr. Marcela Bucková – referent všeobecnej učtárne Družba

e-mail: marcela.buckovauniba.sk

 

Oddelenie objednávok a fakturácie Družba

Michaela Srniaková – referent objednávok a fakturácie

e-mail: michaela.srniakovauniba.sk

 

Oddelenie personálnej práce a ekonomiky práce Družba

Mgr. Martina Palkovičová – mzdový a personálny referent

e-mail: martina.palkovicovauniba.sk

 

Podateľňa Družba

Mgr. Adriana Kleinová  – referent podateľne a archivácie Družba

e-mail: adriana.kleinovauniba.sk

 

Pokladňa Družba

Renáta Janáčková  – referent pokladne Družba

e-mail: renata.janackovauniba.sk

 

TECHNICKÝ ODBOR DRUŽBA

Róbert Maglen – vedúci odboru

e-mail: robert.maglenuniba.sk

 

Oddelenie údržby, opráv a správy areálu Družba

Zoltán Szelepcsényi  – vedúci oddelenia

e-mail: zoltan.szelepcsenyiuniba.sk, udrzbadruzba.uniba.sk

 

Oddelenie energetiky a revízií Družba

Ing. Jarmila Poláková  – poverená funkciou vedúcej oddelenia

e-mail: jarmila.polakovauniba.sk

 

Oddelenie správy budov, vrátnej a informačnej služby Družba

Juraj Lavo  – poverený funkciou vedúceho oddelenia

e-mail: juraj.lavouniba.sk

 

Technik počítačovej siete

Vladimír Srniak

e-mail: vladimir.srniakuniba.sk

 

PREVÁDZKOVÝ ODBOR DRUŽBA

Mgr. Manuela Grossová – poverená funkciou vedúcej odboru

e-mail: manuela.grossovauniba.sk

 

Oddelenie prevádzky a hygieny Družba

Renáta Janáčková 

e-mail: renata.janackovauniba.sk

 

Ubytovacie oddelenie Družba

e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk

Mgr. Blažej Svoboda   - vedúci oddelenia

e-mail: blazej.svobodauniba.sk

 

Oddelenie hotelového ubytovania a služieb Družba

e-mail: recepciadruzba.uniba.sk

Iveta Minarovičová  - vedúca oddelenia

Referát skladového hospodárstva Družba

Renáta Mlynčeková  - referent

e-mail: renata.mlyncekova@uniba.sk

 

Referát skladového hospodárstva Družba

Anna Bradáčová  - referent

e-mail: druzba.skladbielizneuniba.sk

 

Referát skladového hospodárstva Družba

Jarmila Svobodová  - referent

e-mail: druzba.skladbielizneuniba.sk

 

Kongresové centrum Družba

e-mail: kcdruzbadruzba.uniba.sk