Kontakt

Riaditeľ
Mgr. Ivan Daňo
tel.: +421/(0)2/65420005
e-mail: kancelaria.riaditela(at)druzba.uniba.sk

Zástupca riaditeľa,
Vedúca hospodársko - ekonomického úseku
Mgr. Liliana Bachanová
tel.: +421/(0)2/60299282
e-mail: liliana.bachanova(at)druzba.uniba.sk

Vrátnica budovy D1
tel.: +421/(0)2/60299111

Vrátnica budovy D2
tel.: +421/(0)2/60299232

Referát technického úseku

Vedúci technického úseku
Róbert Maglen
tel.: +421/(0)2/60299207
e-mail: robert.maglen(at)druzba.uniba.sk

Juraj Lavo
tel.: +421/(0)2/60299283
e-mail: juraj.lavo(at)druzba.uniba.sk

Vedúca oddelenia hygieny
Mgr. Manuela Grossová
tel.: +421/(0)2/60299240
e-mail: manuela.grossova(at)druzba.uniba.sk

Ubytovacie oddelenie
e-mail: ubytovacie(at)druzba.uniba.sk
D1 tel.: +421/(0)2/602 99 261 / 228
D2 tel.: +421/(0)2/602 99 272

Vedúci ubytovacieho oddelenia
Mgr. Blažej Svoboda
tel.: +421/(0)2/60299231
e-mail: blazej.svoboda(at)druzba.uniba.sk 

Recepcia Hotela Družba
Iveta Minarovičová
tel.: +421/(0)2/65420065
e-mail: recepcia(at)druzba.uniba.sk

Kongresové centrum - rezervácie
Ing. Ľubomír Lauko
tel.: +421/(0)2/60299228
e-mail: kcdruzba(at)druzba.uniba.sk

Vedúca referátu pre styk so študentmi a verejnosťou
Mgr. Manuela Grossová
tel.: +421/(0)2/60299240
e-mail: manuela.grossova(at)druzba.uniba.sk

Správca počítačovej siete
Mgr. Ľubomír Kuzma
e-mail: kuzma(at)druzba.uniba.sk

Technik počítačovej siete
Vladimír Srniak
tel.: +421/(0)2/60299251
e-mail: vladimir.srniakuniba.sk

Nahlasovanie porúch
e-mail: udrzba(at)druzba.uniba.sk

Technik BOZP
Ing. Ľubomír Lauko
e-mail: lubomir.lauko(at)druzba.uniba.sk

Korešpondenčná adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolský internát Družba
Botanická 25
Bratislava 4
842 14