Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Pošta

Na akú adresu si môžem nechať poslať zásielku?

Meno a priezvisko, blok, číslo izby 

Družba UK

Botanická 25

841 04 Bratislava

 

Kde nájdem svoju zásielku?

V poštovom priečinku ubytovacej bunky v príslušnom bloku (D1 / D2). Priečinky sú situované oproti vrátniciam a sú označené číslami buniek (každá bunka má jeden spoločný priečinok).

Objemnejšie zásielky

Budú uložené na ubytovacom oddelení vo Vašom bloku. Tu si ich v stránkových hodinách UO môžete na základe predloženia ubytovacieho preukazu vyzdvihnúť. V takomto prípade budete na ich vyzdvihnutie vopred vyzvaní emailom/ telefonicky.

Doporučené zásielky

Družba UK nepreberá DZ. O ich uložení na pošte v Karlovej Vsi sa dozviete po obdržaní Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok), ktoré nájdete vo Vašom poštovom priečinku. Zásielku vám na pošte vydajú aj bez „žltého lístka“, stačí predložiť podacie číslo zásielky a OP. Pošta v Karlovej Vsi je situovaná pri Kaktus Bike a Poliklinike (zastávka Segnerova).

Čas doručovania pošty

Po 10:00 hod. aktuálneho pracovného dňa.

Reklamácie

Za poškodené alebo stratené zásielky Družba UK neručí. Reklamácie podávajte na poštu Karlova Ves IV.
Vo vlastnom záujme si cenné zásielky dávajte posielať doporučene.

Odubytovanie

V prípade odubytovania si nezabudnite odhlásiť adresu Družby UK, ak ste ju uviedli rôznym inštitúciám (banky, poisťovne, fakulty UK, magazíny a pod.).