Vysokoškolský internát Družba

Služby Informačných technológií

Vo všetkých študentských izbách VI Družba UK je k dispozícii káblový internet a rovnako aj pripojenie na Wi-Fi cez EDUROAM.