Ako sa pripojiť

1. Ako sa pripojiť na sieť ?

  1. Pripojiť sa na počítačovú sieť internátu môžu ubytovaní na blokoch D1,D2 a na Švédskych domkoch v budovách B4,B6.
  2. Na pripojenie stačí prepojiť sieťovú kartu počítača so zásuvkou na izbe vhodným káblom (priamy, kategória 5E, s koncovkami RJ-45), internát tento kábel poskytuje pri ubytovaní.
  3. V prípade, že Vám nefunguje internet, vyčkajte niekoľko (min. 10 min) a reštartnite PC pred kontaktovaním hotline.
  4. Ak máte možnosť vyskúšajte zapojiť do svojej zásuvky funkčné PC alebo notebook cez ich kábel. Tak zistíte, či je problém v počítačovej sieti (s čím Vám môžu pomôcť technici) alebo vo Vašom počítači.

2. Čo treba nastaviť na počítači ?

  1. Na PC je zakázané nastavovať IP adresu manuálne, treba zvoliť možnosť pridelenia konfiguračných parametrov siete cez DHCP - získať adresu automaticky.
  2. Pri hibernácii operačného systému si dávajte pozor, keďže napr. Windows po prebudení z hibernácie môže spôsobiť kolízie na sieti. Preto odporúčame pri prebúdzaní z hibernácie mať vytiahnutý sieťový kábel a zapojiť ho až po ukončení prebúdzania.

3. Dôležité dokumenty, ktoré sú platné pri používaní počítačovej siete VI Družba :