Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Športoviská

V areáli Družby UK sa nachádza ihrisko na plážový volejbal, basketbal, tenisový kurt, street workout a taktiež stolný tenis. Športoviská sú dostupné pre ubytovaných študentov. Kľúče a sieť sú na vrátnici D2.

Tenisový kurt v areáli Švédske domky

Tenisový kurt v areáli Švédske domky (Botanická 7) je v prevádzke od 2. 5. 2022 do 30. 9. 2022 výlučne pre zamestnancov UK a ubytovaných v Družbe UK.

Cenník:

Pre návštevníkov s rezerváciou a pre predplatiteľov min. 20 hodín:

v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.                                                 5 € / hod.

Pre návštevníkov bez rezervácie a predplatenia min. 20 hodín:

v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.                                                 7 € / hod.

Rezervácia a predplatenie termínov min. 20 hod. prostredníctvom mailu: robert.maglen@uniba.sk.

Po odsúhlasení, záujemca uhradí platbu na účet SK45 8180 0000 0070 0067 1631, do poznámky: tenisový kurt – meno.

Rezervácia termínov počas sezóny podľa obsadenosti tenisového kurtu na vrátnici ŠD priamo, alebo telefonicky na mob. č.: 0917 504 677.

Pre návštevníkov bez predplatenia a bez rezervácie je platba možná iba v hotovosti na vrátnici ŠD cez registračnú pokladňu.

Plážový volejbal

Ihrisko je k dispozícii len pre ubytovaných študentov.

Ihrisko je možné rezervovať na vrátnici D2 osobne aj telefonicky na čísle +421/(0)2/60299232