Tenis

VI Družba UK v období od mája do septembra 2017 bude prevádzkovať tenisové antukové dvorce v areáli UK – Švédske domky v Bratislave, na Botanickej ul. č. 7. Možnosť využívania tenisového dvorca pre Vašich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov je po celý týždeň, a to vždy v čase:

od 07:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 20:00 hod.

Ponúkame Vám možnosť prenájmu dvorca alebo dvorcov na celú sezónu v roku 2017.  Záujemcovia môžu svoje požiadavky na celosezónne užívanie tenisových dvorcov nahlásiť elektronickou poštou na adresu lubomir.laukodruzba.uniba.sk najneskôr do 30.04.2017.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o možnosti využívať tenisové dvorce aj jednorázovo počas voľných neobsadených hodín. Rezerváciu termínu je možné zabezpečiť si telefonicky na vrátnici Ubytovne Švédske domky UK na čísle 02/654 28 104.

 

 

Základný poplatok za použitie dvorca na 1 hodinu je:

  • pre zamestnancov UK                                   4,00 €/hod.
  • pre študentov UK                                           2,00 €/hod.
  • pre mimo univerzitných záujemcov         4,50 €/hod.