Tenis

VI Družba UK v období od 1.mája do 30.septembra 2019 bude prevádzkovať tenisové antukové dvorce v areáli UK – Švédske domky v Bratislave, na Botanickej ul. č. 7. Možnosť využívania tenisového dvorca pre Vašich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov je po celý týždeň, a to vždy v čase:

od 07:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 20:00 hod.

Ponúkame Vám možnosť prenájmu dvorca alebo dvorcov na celú sezónu v roku 2019 za zvýhodnenú cenu.  Záujemcovia môžu svoje požiadavky na celosezónne užívanie tenisových dvorcov nahlásiť elektronickou poštou na adresu lubomir.laukodruzba.uniba.sk najneskôr do 30.04.2019.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o možnosti využívať tenisové dvorce aj jednorázovo počas voľných neobsadených hodín. Rezerváciu termínu je možné zabezpečiť si telefonicky na vrátnici Ubytovne Švédske domky UK na čísle 02/654 28 104.

 

Základný poplatok za použitie dvorca je 6,00 €/hod.
Prenájom dvorca na celú sezónu 5,00 €/hod.
Študenti ubytovaní vo VI Družba UK 4,00 €/hod.