Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Študovne

V budovách D1 a D2  sa na prízemí nachádzajú študovne, ktoré slúžia ubytovaným študentom.

Študovňa D2 je z dôvodu núdzovej situácie (ubytovanie rodinných príslušníkov ukrajinských študentov v Družbe UK) momentálne využívaná na odloženie darov od dobrovoľníkov. Použite prosím plne funkčnú študovňu v bloku D1.

Ďakujeme za pochopenie.

študovňa D1
študovňa D2