Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Výmena posteľnej bielizne

Ubytovaní si môžu vymeniť zapožičanú posteľnú bielizeň v sklade posteľnej bielizne bezplatne jedenkrát za dva týždne.

V bloku D1 sa sklad posteľnej bielizne nachádza v suteréne budovy v časti bližšie k rieke, v bloku D2 pri vstupe do budovy oproti vrátnici.

V blokoch B4 a B6 (Švédske domky) si ubytovaní môžu vymeniť posteľnú bielizeň na príslušnej vrátnici.

Nadmerne znečistenú posteľnú bielizeň sú ubytovaní povinní uhradiť v zmysle cenníka škôd