Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

BEZBARIÉROVÉ IZBY

V Družbe UK sa nachádza celkom 6 bezbariérových izieb pre študentov s obmedzenou mobilitou/ telesným postihnutím dolných končatín.

V bloku D1 (Botanická 25) sa nachádzajú 2 bezbariérové bunky v zložení: jedna 2-lôžková izba, jedna 1-lôžková izba, kúpeľňa (umývadlo, sprcha, WC) a kuchynský kút s vybavením vo vstupnej chodbičke. Prístup do bloku D1 je bezbariérový.


V ubytovni Švédske domky (Botanická 7) sa nachádzajú 2 bezbariérové izby.
V bloku B4 je samostatná 1-lôžková izba s vlastným bezbariérovým soc. zariadením (sprcha, umývadlo, WC), v bloku B6 je samostatná 2-lôžková izba s rovnakým vybavením. Kuchynka je spoločná pre ubytovaných v celých blokoch. Prístup do ubytovne Švédske domky je bezbariérový. Ubytovňa je vzdialená cca 400 m od zastávky električky.

Ubytovanie v týchto izbách koordinuje Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK a podlieha schváleniu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.