Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

REŽIM OTP VO VI DRUŽBA

Vážení ubytovaní,

v interiéri budov VI Družba UK je od 8.11. povinný respirátor FFP 2. Internát aj naďalej zostáva v režime „OTP”. Znamená to, že pri vstupe do budov VI Družba UK sa každý musí preukázať potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Za osobu v režime OTP sa na účely vyhlášky ÚVZ SR pod č. 240 zo dňa 12. augusta 2021 považuje:

1. osoba plne očkovaná:

  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

2. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

3. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností vyššie; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. 

V prípade pozitívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 prosím postupujte podľa TÝCHTO POKYNOV

Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť Vás a Vašich spolubývajúcich.

VI Družba UK