Ubytovacie oddelenie

e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk
Darina Kašubová, Ing. Mária Janošová
tel.: +421/(0)2/602 99 261

Pondelok - Štvrtok 07:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
Piatok 07:30 - 11:30, 12:00 - 12:30

Mgr. Zuzana Šebelová - medzinárodné mobility
Mgr. Blažej Svoboda - vedúci ubyt. odd.
tel.: +421/(0)2/602 99 228

Pondelok 08:00 - 11:30, 12:00 - 14:30
Utorok - Piatok 07:30 - 11:30, 12:00 - 14:30

Vedúca referátu pre styk so študentmi
a verejnosťou

Mgr. Manuela Grossová
tel.: +421/(0)2/602 99 231
e-mail: manuela.grossova(at)druzba.uniba.sk

Pondelok - štvrtok 07:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 11:30, 12:00 - 13:00