Kontakt pre študentov

Ubytovacie oddelenie

e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk
Darina Kašubová, Ing. Mária Janošová
tel.: +421/(0)2/602 99 261

Pondelok - Štvrtok 07:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
Piatok 07:30 - 11:30, 12:00 - 12:30

Mgr. Kristína Ácsová - medzinárodné mobility
Mgr. Blažej Svoboda - vedúci ubyt. odd.
tel.: +421/(0)2/602 99 228

Pondelok 08:00 - 11:30, 12:00 - 14:30
Utorok - Piatok 07:30 - 11:30, 12:00 - 14:30

Odborný referent pre styk so študentmi,
sankcie za porušenie domáceho poriadku,
technik BOZP

Ing. Ľubomír Lauko
tel.: +421/(0)2/602 99 231
e-mail: lubomir.lauko(at)druzba.uniba.sk

Pondelok - štvrtok 07:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 11:30, 12:00 - 13:00