REŽIM OTP VO VI DRUŽBA

Vážená ubytovaná, vážený ubytovaný,

vláda SR dňa 16. septembra 2021 schválila nové rozdelenie okresov podľa tzv. COVID automatu. Bratislava bude od pondelka 20. septembra 2021 zaradená do stupňa rizika „ostražitosť“ (oranžová fáza). Ako sme už niekoľkokrát avizovali, od oranžovej fázy internát prechádza do režimu „OTP”. Znamená to, že pri vstupe do budov VI Družba UK sa každý bude musieť preukázať potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Za osobu v režime OTP sa na účely vyhlášky ÚVZ SR pod č. 240 zo dňa 12. augusta 2021 považuje:

1. osoba plne očkovaná:

  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

2. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

3. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností vyššie; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. 

V Bratislave je prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných už 75 percent osôb nad 50 rokov, čo sa môže čoskoro prejaviť v prehodnotení zaradenia Bratislavy na tzv. COVID semafore (v prípade plnej zaočkovanosti týchto osôb bude Bratislava o dva stupne rizika vo výhode).

Uvedomujeme si, že pre nezaočkovaných študentov – ktorých podiel by podľa nášho prieskumu mal predstavovať okolo 4 % – môže pravidelné testovanie predstavovať zvýšenie životných nákladov. Hľadáme cesty, ako študentom s povinnosťou pravidelného testovania pomôcť, ak by takáto situácia pretrvávala.

Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť Vás a Vašich spolubývajúcich.

VI Družba UK