Cenník ubytovania

Cena ubytovania za lôžko vo VI Družba na akademický rok 2017/2018

Cenník platný pre študentov na akademický rok 2017/2018 si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

 

Uvedené platby je ubytovaný povinný uhradiť výhradne bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK72 8180 0000 0070 0055 6297, SWIFT (BIC): SPSRSKBA.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (Univerzitné osobné číslo) študenta. V opačnom prípade nebude jeho platba zaúčtovaná a bude sa považovať za neuhradenú.

Počet lôžok izby, v ktorej ste ubytovaná/ý, môžte zistiť kliknutím sem.

 

Cena za ubytovanie študentov je splatná v nasledovných splátkach:

 

 

za mesiac september 2017do 21.8.2017
za mesiac október 2017do 30.9.2017
za mesiac november 2017do 31.10.2017
za mesiac december 2017do 30.11.2017
za mesiac január 2018do 31.12.2017
za mesiac február 2018do 31.1.2018
za mesiac marec 2018do 28.2.2018
za mesiac apríl 2018do 31.3.2018
za mesiac máj 2018do 30.4.2018
za mesiac jún 2018do 31.5.2018