Vysokoškolský internát Družba

DOBROVOĽNÉ DOČASNÉ OPUSTENIE VI DRUŽBA

Vážení ubytovaní, milí študenti,

ďakujeme všetkým, ktorí ste nám svojím zodpovedným prístupom pomáhali v snahe udržať internáty otvorené čo najdlhšie. Vzhľadom na vývoj situácie v posledných dňoch a na základe skúseností z internátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine však, žiaľ, očakávame zásadné zhoršenie situácie aj na bratislavských internátoch. Výučba na Univerzite Komenského bude najneskôr od 5. októbra 2020 prebiehať dištančne/online.

Práve z tohto dôvodu Vám umožníme opustiť internáty dobrovoľne, plánovane a za zvýhodnených podmienok. Do pondelka 5. októbra 2020  do 15:00 hod. môžete podpísať Dodatok k Zmluve o ubytovaní, vďaka ktorému sa nemusíte úplne odubytovať – môžete si v izbe nechať veci, Vaše lôžko Vám podržíme, kým nebude bezpečné vrátiť sa. Navyše tak získate 100 % zľavu z poplatku za mesiace november a december.

Postup pri dobrovoľnom dočasnom opustení VI:

 

  • Vezmite si z izby všetky veci potrebné k štúdiu, bežnému životu a tiež cennosti, kvety alebo zvieratá.
  • Vyprázdnite chladničku a odstráňte všetky veci, ktoré rýchlo podliehajú skaze. Internát môže byť nedostupný aj niekoľko mesiacov.
  • Medzi 11:00 a 12:00 hod. prebieha dezinfekcia priestorov.
  • Pripravte si vlastné pero, ISIC kartu.
  • Kľúč od izby odovzdáte v kľučiarni (v každom bloku osobitne), kde si prevezmete záznam o inventári („prádlovú kartu“), na ktorej kľučiar podpisom potvrdí prevzatie kľúčov.
  • Dodatok k zmluve Vám bude k dispozícii na ubytovacím oddelení v obidvoch blokoch.
  • Spolu s podpísaným dodatkom odovzdávate na ubytovacom oddelení ubytovací preukaz a záznam o inventári ("prádlovú kartu").
  • Zapožičanú posteľnú bielizeň prosím nechajte na svojom lôžku.
  • Kontrola izby upratovačkou a údržbárom nie je potrebná. Prosím zanechajte po sebe čistotu a poriadok!
  • Po podpise dodatku a odovzdaní kľúča nemôžete využívať ubytovanie, ani služby, ktoré internát ponúka, až do odvolania/výzvy.

Splnomocnená osoba:

Ak nemáte možnosť prísť si pre veci a absolvovať tento proces osobne, podpísať Dodatok k Zmluve o ubytovaní a odovzdať kľúče môže aj vami splnomocnená osoba. Akceptovať budeme len úradne osvedčené plnomocenstvo. Odovzdanie Dodatku k Zmluve o ubytovaní a kľúčov nie je možné poštou ani iným ako osobným spôsobom.

Môžem podpísať dodatok aj po 5.októbri 2020?

Nie, odchod z internátu za vyššie spomenutých podmienok je možný len do 5. októbra 2020.

Október som už zaplatil/a. Budete vracať poplatok?

Poplatok za október vrátený nebude. Aj keď od 5. októbra u nás fyzicky nebudete, tak ako na jar, aj v tomto období majú internáty výdavky za energie a chod internátov aj počas týchto mesiacov.

Ak už v akademickom roku 2020/21 nemáte vôbec záujem využiť ubytovanie na našom internáte, máte možnosť Zmluvy o ubytovaní ukončiť dohodou. Upozorňujeme však, že v prípade návratu k prezenčnej výučbe a opätovného sprístupnenia internátu už nemáte nárok na lôžko, ktoré ste dostali pridelené, a negarantujeme Vám možnosť vrátiť sa v tomto akademickom roku na internát. Postup pri záverečnom odubytovaní nájdete na našej stránke TU

Vážení ubytovaní, prosíme vás, aby ste možnosť dobrovoľného ubytovania so zvýhodnenými podmienkami využili, kým je čas. Je pravdepodobné, že pri pokračovaní súčasných trendov budeme musieť internáty buď úplne uzavrieť a všetkých študentov odubytovať, alebo v prípade nekontrolovateľného komunitného šírenia vyhlási RÚVZ na internátoch karanténu.

Prosím Vás tiež o dodržiavanie hygienických a protiepidemických opatrení a v prípade radov pred Ubytovacím oddelením dodržiavajte odstup minimálne 2 metre. Rúško aj dezinfekcia rúk sú stále povinné v interiéri našich budov.

Prosím pozorne si prečítajte celé znenie čl. II Príkazu rektora UK Bratislave č. 15/2020 z 28.09.2020

Upozorňujeme všetkých ubytovaných, že proces preubytovania (výmena lôžok, izieb, blokov) je z preventívnych dôvodov zrušený. Každý ubytovaný je povinný užívať izbu, ktorá mu bola riadne pridelená.

Ďakujeme Vám,

VI Družba UK