Odubytovanie - pokyny

Ubytovanie končí v zmysle zmluvy o ubytovaní 30.06.2020. Najneskorší termín odovzdania ubytovacieho priestoru je 30.06.2020 do 13:00 hod.

POVINNOSTI  ŠTUDENTA:

1. VYČISTIŤ UBYTOVACÍ PRIESTOR

IZBA:

 • nábytok umiestniť na pôvodné miesto
 • paplóny a vankúše nechať zvlečené na lôžkach
 • pozametať a umyť podlahu, aj pod stolmi a posteľami
 • vyprázdniť skrinky, poličky, stoly vrátane šuplíkov a umyť ich zvonku aj zvnútra
 • umyť dvere od izby vrátane zárubní
 • umyť vypínač svetla od špiny
 • umyť okná zvnútra a vnútorný parapet
 • utrieť radiátor
 • neodlepovať plagáty z tapiet

WC A KÚPEĽŇA:

 • umyť dlážku vo WC a kúpeľni
 • umyť umývadlá
 • umyť zrkadlá a svietidlá nad zrkadlami
 • umyť poličky
 • umyť sprchovací kút
 • umyť vodovodné batérie na umývadlách ako aj v sprchovacom kúte, odstrániť vodný kameň
 • umyť kachličky na stenách, odstrániť vodný kameň z kachličiek
 • umyť WC (misu, dosku) a priestor za toaletou
 • umyť dvere od WC a kúpeľne vrátane zárubní
 • odstrániť zvyšky odpadu z odtoku umývadla aj sprchovacieho kúta

CHODBIČKA (+ KUCHYNKA)

 • umyť vchodové dvere vrátane zárubní
 • vyprázdniť skrine a police; pri poslednom odubytovanom v skriniach a na policiach nesmie nič ostať
 • umyť všetky police, dvierka na skriniach (z vonkajšej aj vnútornej strany)
 • umyť varič (aj zospodu), vyčistiť steny okolo variča
 • umyť dosku pod varičom a okolo variča
 • umyť vypínače svetiel
 • chladnička: šnúru vytiahnuť zo zásuvky, odtiahnuť chladničku, umyť podlahu pod chladničkou a priestor za chladničkou, odmraziť, umyť, do sucha utrieť a následne ju nechať vypnutú a otvorenú
 • pozametať a umyť podlahu v celej chodbičke
 • vyniesť smeti, umyť smetný kôš a lopatku
 • odniesť všetky vlastné elektrospotrebiče z VI Družba
 • v chodbičke musí zostať smetný kôš, lopatka a metla ako súčasť inventára

BALKÓN (TÝKA SA LEN IZIEB S BALKÓNOM):

 • odstrániť veci z balkóna
 • poumývať balkón

2. PREVZIAŤ SI DRUHÚ ČASŤ UBYTOVACIEHO PREUKAZU V SKLADE BIELIZNE

 • študent v sklade odovzdá posteľnú  bielizeň (pokiaľ ju pri ubytovaní dostal) a kábel na internet

3. NECHAŤ SI SKONTROLOVAŤ IZBU ÚDRŽBÁROM A UPRATOVAČKOU

 • údržbár skontroluje priestor vyhradený na ubytovanie a prevzaté základné vybavenie izby - ohlásiť sa treba v dielni medzi budovami D1 a D2
 • upratovačka skontroluje čistotu ubytovacieho priestoru a prevezme 2 kusy kľúčov (od bunky a izby);

dohodnutie termínu kontroly izby upratovačkou:

november – máj:

upratovačku treba vyhľadať na danom poschodí a dohodnúť si termín kontroly izby deň vopred, najneskôr však ráno v deň odubytovania

jún – august:

treba sa zapísať deň vopred, najneskôr medzi 7:00 a 8:00 v deň odubytovania do tabuľky na dverách miestnosti pre upratovačky:

            a) v bloku D1 na príslušnom poschodí (ubytovaní na 6. posch. sa zapisujú na 7. posch.) 

            b) v bloku D2 na 6. poschodí – miestnosť pri schodisku zo strany Dunaja

   4. DOSTAVIŤ SA NA UBYTOVACIE ODDELENIE

  • študent na ubytovacom odd. odovzdá ubytovací preukaz + 2. časť ubyt. preukazu, na ktorej musí byť podpis pracovníka skladu bielizne, podpis údržbára a podpis upratovačky
  • prípadný nedoplatok za ubytovanie, zmluvné pokuty a spôsobené  škody na majetku VI Družba budú študentovi odrátané z kaucie
  • študentovi bude ukončené ubytovanie v elektronickom ubytovacom systéme
  • kaucia, prípadne jej časť, sa vráti študentovi na účet, ktorý si zadal pri ubytovaní
  • v prípade nevyrovnania zmluvných záväzkov (finančných pohľadávok) ku dňu odubytovania študent stratí nárok na ubytovanie vo všetkých ubytovacích zariadeniach UK
  • ak sa študent do 30.06.2020 do 13:00 hod. neodubytuje, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v celkovej výške 18,50 € za každý deň omeškania

  Škody v ubytovacích  bunkách hradia študenti v plnej výške.

  Cenník škôd D1

  Cenník škôd D2