Odubytovanie

Ubytovanie končí dňom 30.6.2019    (do 13.00 hod)

Povinnosti  študenta:

1. Vyčistiť ubytovací priestor

 • podlahy v izbe (aj pod stolmi a posteľami) a v predsieni
 • WC (WC misu, WC dosku, kachličky na stenách, dlážku)
 • kúpeľňu (dlážku, umývadlá, sprchovací kút, kachličky na stenách, zrkadlá)
 • kuchynku (varič, priestor pri variči, podlahu pod chladničkou)
 • chladničku (kábel vytiahnuť zo zásuvky, odmraziť, umyť a do sucha utrieť)
 • balkón, radiátor
 • dvere, všetky skrine, skrinky a stoly (aj šuplíky)
 • vyniesť smeti, umyť smetný  kôš
 • nábytok umiestniť na pôvodné miesto
 • paplóny a vankúše nechať zvlečené na lôžkach
 • odniesť všetky vlastné elektrospotrebiče z VI Družba
 • neodlepovať plagáty z tapiet

2. Prevziať si druhú časť ubytovacieho preukazu v sklade bielizne, kde študent odovzdá posteľnú  bielizeň (pokiaľ ju pri ubytovaní dostal) a kábel na internet.

3. Nechať si skontrolovať izbu údržbárom a upratovačkou:

Termín kontroly izby upratovačkou je nutné si dohodnúť TELEFONICKY aspoň 24 hod. vopred na tel. č. 0905 480 388. Na dohodnutý termín je potrebné priniesť si druhú časť ubytovacieho preukazu.

Telefonické dohodnutie termínu je možné okrem víkendov a sviatkov v hodinách:

Pondelok – Štvrtok    08:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Piatok                         08:00 - 11:30, 12:00 - 12:30

Kontrolu izby údržbárom si treba dohodnúť osobne v dielni medzi blokmi D1 a D2.

 4. Odhlásiť sa na ubytovacom oddelení:

 • študent odovzdá ubytovací preukaz + preukaz zo skladu bielizne, na ktorom musia byť podpisy osôb zodpovedných za kontrolu izby
 • pracovník ubytovacieho odd. skontroluje zmluvné záväzky študenta (nedoplatok za ubytovanie, zmluvné pokuty a spôsobené  škody na majetku VI Družba)
 • zistené podlžnosti budú študentovi odrátané z kaucie, prípadne bude študent povinný ich uhradiť pri odubytovaní v hotovosti
 • kaucia, prípadne jej časť, sa vráti študentovi na účet, ktorý si zadal pri ubytovaní

Škody v ubytovacích  bunkách hradia študenti v plnej výške.

Cenník škôd D1

Cenník škôd D2