Preubytovanie z letného ubytovania na nový ak. rok

od 22.08. (len v prípade, že nová izba je už pripravená)

do 30.08.2019 12:30 hod.

29.08. a 31.08. je ubytovacie odd. zatvorené

Týka sa len študentov ubytovaných vo VI Družba, ktorým bolo pridelené lôžko na nový ak. rok a majú uhradenú kauciu a bytné za september. Ostatní študenti sa musia do 22.08. odubytovať a opustiť internát!

Študent, ktorý v novom ak. roku zostáva v rovnakej izbe:

 • študent sa najprv riadne odubytuje (pozri Odubytovanie - pokyny)
 • upratovačka študentovi po kontrole izby nechá kľúče
 • študent sa bezodkladne dostaví na ubytovacie oddelenie, kde podpíše novú zmluvu o ubytovaní a dostane nový ubytovací preukaz

Študent, ktorý sa na nový ak. rok sťahuje na inú izbu:

 • najprv sa na ubytovacom odd. informuje, či už je k dispozícii izba, ktorá mu bola pridelená na nový ak. ro
 • pokiaľ je nové lôžko k dispozícii, študent na ubytovacom odd. dostane 2. časť nového ubyt. preukazu s číslom novej izby („prádlovú kartu“)
 • v prípade záujmu o posteľnú bielizeň si ju študent v sklade vyzdvihne po predložení 2. časti nového preukazu
 • v kľučiarni si študent za 2. časť nového preukazu prevezme kľúče od novej izby
 • študent má teraz krátkodobo 2 páry kľúčov – 1 pár od starej a 1 pár od novej izby
 • študent si v ten istý deň presťahuje veci zo starej do novej izby a riadne sa odubytuje zo starej izby (pozri Odubytovanie - pokyny)
 • študent v ten istý deň na ubytovacom odd. odovzdá starý ubyt. preukaz a 2. časť starého ubyt. preukazu podpísanú údržbárom a upratovačkou
 • na ubyt. odd. študent dostane nový ubyt. preukaz a podpíše novú zmluvu o ubytovaní