Pokyny pri ubytovaní zamestnancov UK VO VI DRUŽBA UK V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Zamestnanci, ktorým bolo pridelené ubytovanie, sa môžu ubytovať od 1.9.2017 do 14.9.2017 v dňoch:

pondelok – štvrtok     8:00 hod. - 15:00 hod.
piatok                          8:00 hod. - 12:30 hod.

sobota, nedeľa                     neubytovávame         


1.9.2017 (štátny sviatok) 8:00 hod. – 13:00 hod.

15.9.2017 (štátny sviatok) - neubytovávame

 

 Pri nástupe na lôžko je potrebné predložiť pracovníkovi ubytovacieho oddelenia:

  1. preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas)
  2. preukaz zamestnanca UK
  3. fotografiu – 4x4cm
  4. 2x zmluvu o ubytovaní (zmluvu zamestnanec dostane na ubytovacom oddelení)

Zamestnanec je povinný prihlásiť sa k prechodnému  pobytu na Miestnom úrade Karlova Ves do 10 dní od dátumu nástupu na ubytovanie. Na ubytovacom oddelení si vyzdvihne potrebné tlačivo (neplatí pre zamestnanca, ktorý sa už prihlásil k prechodnému pobytu vo VI Družba UK v predchádzajúcom akademickom roku).

Ubytovanie zamestnancov UK je zabezpečené v ubytovni Švédske domky, Botanická 7, Bratislava.

Kľúč od ubytovacieho priestoru a posteľnú bielizeň si zamestnanec vyzdvihne priamo v ubytovni Švédske domky.

cenník ubytovania pre zamestnancov