POKYNY PRI UBYTOVANÍ ZAMESTNANCOV UK VO VI DRUŽBA UK V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Ubytovanie zamestnancov UK je zabezpečené v ubytovni Švédske domky, Botanická 7, Bratislava. Zamestnanci, ktorým bolo pridelené ubytovanie, sa môžu ubytovať od 01.09.2019 do 16.09.2019 v stránkových hodinách:

01.09.2019 (nedeľa)     8:00 hod. – 13:00 hod.

pondelok – štvrtok        8:00 hod. - 14:00 hod.
piatok                              8:00 hod. - 12:30 hod.

sobota, nedeľa              neubytovávame (okrem 01.09.2019)        

Pri nástupe na lôžko je potrebné predložiť pracovníkovi ubytovacieho oddelenia:

  1. preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas)
  2. preukaz zamestnanca UK
  3. fotografiu – cca 3 x 4cm
  4. 2 x vyplnenú zmluvu o ubytovaní (zmluvu zamestnanec dostane na ubytovacom oddelení)

Kľúč od ubytovacieho priestoru a posteľnú bielizeň si zamestnanec vyzdvihne priamo v ubytovni Švédske domky.

Ubytovaní zamestnanci majú podľa zákona 253/1998 Z.z. §8 ods. 2 právo (nie povinnosť) prihlásiť sa na prechodný pobyt v ubytovni Švédske domky VI Družba UK na Miestnom úrade Karlova Ves. Na ubytovacom oddelení si zamestnanec môže vyzdvihnúť potrebné tlačivo, prípadne získať ďalšie informácie.

cenník ubytovania pre zamestnancov