Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU INTERNÁTU DRUŽBA UK

Vážení ubytovaní,

dňom 31. 01. 2022 zanikne bankový účet internátu Družba UK uvedený v záhlaví Vašej Zmluvy o ubytovaní a bude nahradený novým účtom: 

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666

Žiadame Vás, aby ste všetky platby za ubytovanie, prípadne iné poplatky spojené s ubytovaním (zmluvné pokuty, škody) už od 03.01.2022 posielali na uvedený nový účet. Ako variabilný symbol je, ako doteraz, potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo). 

Pripomíname Vám, že je nutné zmeniť Vaše trvalé bankové príkazy platieb za ubytovanie. 

Ďakujeme.

S pozdravom 

Ubytovacie oddelenie 

Družba UK