Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE NA Družbe UK

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu - nadezda.fondrkova@uniba.sk