Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

RIADITEĽ ÚSEKU PRE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY

Ing. Jozef Kráľ - riaditeľ 

e-mail: riaditel.sduniba.sk

 

EKONOMICKÝ ODBOR DRUŽBA

Mgr. Liliana Bachanová - vedúca odboru

e-mail: liliana.bachanovauniba.sk

 

Oddelenie riadenia financií Družba

Ing. Božena Moussa – poverená funkciou vedúcej oddelenia

e-mail: bozena.moussauniba.sk

 

Referát všeobecnej učtárne Družba

Mgr. Marcela Bucková – referent všeobecnej učtárne Družba

e-mail: marcela.buckovauniba.sk

 

Referát objednávok a fakturácie Družba

Zdena Riedlová – referent objednávok a fakturácie

e-mail: zdena.riedlovauniba.sk

 

Oddelenie personálnej práce a ekonomiky práce Družba

Mgr. Nadežda Fondrková – mzdový a personálny referent

e-mail: nadezda.fondrkovauniba.sk

 

Podateľňa Družba, Archív Družba

Mgr. Adriana Kleinová  – referent podateľne a archivácie Družba

e-mail: adriana.kleinovauniba.sk

 

Pokladňa Družba, Referát majetku pre ŠD

Renáta Janáčková  – referent pokladne Družba

e-mail: renata.janackovauniba.sk

 

TECHNICKÝ ODBOR DRUŽBA

Róbert Maglen – vedúci odboru

e-mail: robert.maglenuniba.sk

 

Oddelenie údržby, opráv a správy areálu Družba

Zoltán Szelepcsényi  – vedúci oddelenia

e-mail: zoltan.szelepcsenyiuniba.sk, udrzbadruzba.uniba.sk

 

Oddelenie energetiky a revízií Družba

Iveta Andódiová – poverená funkciou vedúcej oddelenia

e-mail: iveta.andodiovauniba.sk

 

Oddelenie správy budov, vrátnej a informačnej služby Družba

Juraj Lavo  – poverený funkciou vedúceho oddelenia

e-mail: juraj.lavouniba.sk

 

PREVÁDZKOVÝ ODBOR DRUŽBA

Mgr. Liliana Bachanová - vedúca odboru

e-mail: liliana.bachanovauniba.sk

 

Oddelenie prevádzky a hygieny Družba

Renáta Janáčková - poverená funkciou vedúcej oddelenia

e-mail: renata.janackovauniba.sk

 

Ubytovacie oddelenie Družba

e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk

Mgr. Blažej Svoboda   - vedúci oddelenia

e-mail: blazej.svobodauniba.sk

 

Oddelenie hotelového ubytovania a služieb Družba

e-mail: recepciadruzba.uniba.sk

Iveta Minarovičová  - vedúca oddelenia

Referát skladového hospodárstva Družba

Renáta Mlynčeková  - referent

e-mail: renata.mlyncekovauniba.sk

 

Referát skladového hospodárstva Družba

Miriam Gallová  - referent

e-mail: druzba.skladbielizneuniba.sk

 

Referát skladového hospodárstva Družba

Jarmila Valigurová  - referent

e-mail: druzba.skladbielizneuniba.sk

 

Kongresové centrum Družba

e-mail: kcdruzbadruzba.uniba.sk