Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

ÚSEK PRE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY

Ing. Jozef Kráľ - riaditeľ úseku pre študentské domovy

e-mail: riaditel.sduniba.sk

 

Ubytovacie oddelenie Družba

Mgr. Blažej Svoboda - vedúci oddelenia

e-mail: blazej.svobodauniba.sk

 

Oddelenie prevádzky Družba

Mgr. Manuela Grossová - poverená vedením oddelenia

e-mail: manuela.grossova@druzba.uniba.sk 

 

Oddelenie hotelového ubytovania a služieb Družba

e-mail: recepciadruzba.uniba.sk

Iveta Minarovičová  - vedúca oddelenia

 

Kongresové centrum Družba

e-mail: kcdruzbadruzba.uniba.sk

 

ODBOR MAJETKU, INVESTÍCIÍ A TECHNICKEJ SPRÁVY PRE ŠD

Ing. Ladislav Vanda - poverený funkciou vedúceho odboru

email: ladislav.vanda@uniba.sk

 

Oddelenie majetku a investícií pre ŠD

Ing. Ladislav Vanda - vedúci oddelenia

email: ladislav.vanda@uniba.sk

 

Oddelenie technickej správy Družba

Róbert Maglen – poverený vedením oddelenia

e-mail: robert.maglenuniba.sk

 

Oddelenie technického rozvoja pre ŠD

Michal Zorvan - poverený vedením oddelenia

email: michal.zorvan@uniba.sk

 

EKONOMICKÝ ODBOR PRE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY

Ing. Alena Čirková - vedúca odboru

e-mail: alena.cirkova@uniba.sk

 

Oddelenie riadenia financií Družba

Ing. Božena Moussa – poverená funkciou vedúcej oddelenia

e-mail: bozena.moussauniba.sk

 

Referát všeobecnej učtárne Družba

Mgr. Marcela Bucková – referent všeobecnej učtárne Družba

e-mail: marcela.buckovauniba.sk

 

Referát objednávok a fakturácie Družba

Zdena Riedlová – referent objednávok a fakturácie

e-mail: zdena.riedlovauniba.sk

 

Oddelenie personálnej práce a ekonomiky práce Družba

Mgr. Nadežda Fondrková – mzdový a personálny referent

e-mail: nadezda.fondrkovauniba.sk

 

Podateľňa Družba, Archív Družba

Mgr. Adriana Kleinová  – referent podateľne a archivácie Družba

e-mail: adriana.kleinovauniba.sk

 

Pokladňa Družba, Referát majetku pre ŠD

Renáta Janáčková  – referent pokladne Družba

e-mail: renata.janackovauniba.sk