Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

ÚSEK PRE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY

Ing. Jozef Kráľ - riaditeľ úseku pre študentské domovy

e-mail: riaditel.sduniba.sk

 

Ubytovacie oddelenie Družba

Mgr. Blažej Svoboda - vedúci oddelenia

e-mail: blazej.svobodauniba.sk

 

Oddelenie prevádzky Družba

Mgr. Manuela Grossová - poverená vedením oddelenia

e-mail: manuela.grossova@druzba.uniba.sk 

 

Referát technickej prevádzky Družba

Zoltán Szelepcsényi - poverený vedením referátu

e-mail: zoltan.szelepcsenyi@uniba.sk

 

Oddelenie vrátnej služby pre študentské domovy

Samuel Koterba  - vedúci oddelenia

e-mail: samuel.koterbauniba.sk

 

Oddelenie hotelového ubytovania a služieb Družba

Iveta Minarovičová  - vedúca oddelenia

e-mail: recepciadruzba.uniba.sk

 

Kongresové centrum Družba

e-mail: kcdruzbadruzba.uniba.sk

 

ÚSEK PRE MAJETOK A INVESTÍCIE

Oddelenie majetku a investícií

Ing. Ladislav Vanda - vedúci oddelenia

e-mail: ladislav.vanda@uniba.sk 

 

Referát investícií

Ján Blaho - vedúci referátu

e-mail: jan.blaho@uniba.sk

 

Referát evidencie majetku

Mgr. Renáta Ševčíková - vedúca referátu

e-mail: renata.sevcikovauniba.sk

 

Oddelenie nájmov a podnikateľskej činnosti

Mgr. Silvia Miklášová - vedúca oddelenia

e-mail: silvia.miklasovauniba.sk 

 

ODBOR TECHNICKÉHO ROZVOJA

Ing. Ladislav Vanda - poverený funkciou vedúceho odboru

e-mail: ladislav.vanda@uniba.sk

 

Oddelenie stolárskych prác

Michal Trstenovič - vedúci oddelenia

e-mail: michal.trstenovic@uniba.sk

 

Oddelenie energetiky a revízií

Dušan Požgay - poverený vedením oddelenia

e-mail: dusan.pozgay@uniba.sk

 

Oddelenie stavebných a pomocných prác

Michal Zorvan - poverený vedením oddelenia

e-mail: michal.zorvan@uniba.sk

 

EKONOMICKÝ ODBOR PRE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY

Ing. Alena Čirková - vedúca odboru

e-mail: alena.cirkovauniba.sk

 

Ekonomické oddelenie pre študentské domovy

Mgr. Ľubica Opálková - vedúca oddelenia 

e-mail: lubica.opalkovauniba.sk

 

Oddelenie personálne a mzdové pre študentské domovy

Mgr. Nadežda Fondrková - poverená vedením oddelenia 

e-mail: nadezda.fondrkova@uniba.sk

 

Podateľňa Družba

Mgr. Adriana Kleinová – referent podateľne a správy registratúry

e-mail: adriana.kleinovauniba.sk