Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

PRIESTUPKY

Akékoľvek porušovanie internátneho poriadku, ktoré spozorujete v priestoroch Družby UK (napr. rušenie nočného pokoja po 22.00 hod., nedodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov, ničenie alebo znečisťovanie majetku Družby UK a pod.), môžete nahlásiť na NONSTOP SOS linke na telefónom čísle +421 917 504 671. Službukonajúci zamestnanci prídu nahlásený podnet čo najskôr preveriť a vyriešiť. Na SOS linku môžete zavolať, prípadne postačí napísať stručnú SMS o tom, čo sa deje a kde k uvedenému dochádza (blok, č. izby / označenie iného miesta, napr.: D1, hluk na izbe č. 123). Priestupky môžete cez SOS linku nahlásiť anonymne.

Pre nahlásenie komplikovanejších priestupkov, ktoré si vyžadujú viac času a informácií, použite prosím e-mailovú adresu druzba.priestupky@uniba.sk.