Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

PRIESTUPKY

Akékoľvek porušovanie internátneho poriadku, ktoré spozorujete v priestoroch  Družby UK (napr. rušenie nočného pokoja po 22.00 hod., nedodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov, ničenie alebo znečisťovanie majetku Družby UK a pod.), prosím bezodkladne ohláste osobne alebo telefonicky na príslušnej vrátnici alebo písomne na e-mail: druzba.priestupkyuniba.sk

02/602 99 111 (vrátnica, blok D1)

02/602 99 232 (vrátnica, blok D2)