Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

O internátoch

Družba UK je účelovým zariadením Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa nachádza v blízkosti nábrežia rieky Dunaj a historického centra Bratislavy.

Počas školského roka Družba UK poskytuje ubytovanie študentom najmä Prírodovedeckej, Lekárskej a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Kapacita internátu je približne 2400 lôžok.

V Družbe UK sa celoročne nachádza hotel s kapacitou 110 lôžok. Viac informácií o Hoteli Družba nájdete na stránke www.hoteldruzba.sk