Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

O internátoch

Družba UK je ubytovacím zariadením Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa nachádza v blízkosti nábrežia rieky Dunaj a historického centra Bratislavy.

Počas školského roka Družba UK poskytuje ubytovanie študentom najmä Prírodovedeckej, LekárskejPrávnickejFarmaceutickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Kapacita internátu je približne 2400 lôžok.

V Družbe UK sa celoročne nachádza hotel s kapacitou 66 lôžok. Viac informácií o Hoteli Družba nájdete na stránke www.hoteldruzba.sk

 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo námestie 6

P. O. BOX 440

814 99 Bratislava 1

 

DODACIA ADRESA/LOKALIZÁCIA INTERNÁTU

Družba UK

Botanická 25

841 04 Bratislava