Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Ostatné služby

V Družbe UK sa nachádza hotel s kapacitou 66 lôžok a Kongresové centrum. V areáli internátu je k dispozícii parkovisko, športoviská a zdravotné stredisko. Ďalej môžu ubytovaní využívať študovne, samoobslužné práčky a sušičky, hotline v prípade výpadku internetového pripojenia, bezplatné zapožičanie a výmenu posteľnej bielizne a pre tlač a kopírovanie pobočku Anwell.