Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

NAHLASOVANIE PORÚCH

Bežné technické poruchy môžete nahlasovať na e-mailovú adresu udrzbadruzba.uniba.sk

V maili, prosím, uveďte nasledovné údaje: 

  • meno a priezvisko,
  • objekt,
  • blok,
  • izbu,
  • stručne a jasne špecifikovanú závadu.

Pracovníci údržby sa uvedenému problému budú venovať najneskôr do 24 hod. v pracovných dňoch počas stránkových hodín:

Po – Pia                7.00 – 15.00 h

V prípade havarijného stavu je nutné okamžite kontaktovať službu na vrátnici osobne alebo cez NOSTOP SOS linku na tel. č.:

+421 917 504 671

Pri výpadku internetovej siete nahláste tento problém na HOTLINE

Ak dôjde k poškodeniu majetku Družby UK ubytovaným študentom (napr. z nedbanlivosti), ubytovaný je povinný túto škodu uhradiť vo výške podľa aktuálneho cenníka.