Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

NAHLASOVANIE PORÚCH

Prosíme ubytovaných, aby poruchy nahlasovali e-mailom na adresu udrzbadruzba.uniba.sk

V maili, prosím, uveďte nasledovné údaje: 

  • meno a priezvisko,
  • objekt,
  • blok,
  • izbu,
  • stručne a jasne špecifikovanú závadu.

Treba uviesť číslo bloku, izby a krátky opis poruchy alebo škody. Pracovníci údržby sa uvedenému problému budú venovať najneskôr do 24 hod. v pracovných dňoch počas stránkových hodín:

Po – Štv                7:00 – 15:30

Pia                        7:00 – 13:00

V prípade havarijného stavu je nutné okamžite kontaktovať službu na vrátnici osobne alebo na tel. č.:

02/602 99 111 (vrátnica, blok D1)

02/602 99 232 (vrátnica, blok D2)

02/654 28 104 (vrátnica, blok B4, B6)

Pri výpadku internetovej siete nahláste tento problém na HOTLINE

Ak dôjde k poškodeniu majetku Družby UK ubytovaným študentom (napr. z nedbanlivosti), ubytovaný je povinný túto škodu uhradiť vo výške podľa aktuálneho cenníka