Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

UBYTOVACIE ODDELENIE

 

STRÁNKOVÉ HODINY

Pondelok - Štvrtok 07:30 - 15:00 hod.

Piatok 08:00 - 13:30 hod.

obedňajšia prestávka: 11:30 -12:00 hod.

Sobota, Nedeľa zatvorené

Sviatky zatvorené

Ubytovacie oddelenie bude 28. 8., 29. 8. a 1. 9. 2023 zatvorené.

 

KONTAKT

e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk

Blok D1 tel.: +421/(0)2/602 99 261 / 228

Blok D2 tel.: +421/(0)2/602 99 272

Medzinárodné mobility zahraničných študentov:

e-mail: dormitorydruzba.uniba.sk