Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

UBYTOVACIE ODDELENIE

 

STRÁNKOVÉ HODINY

Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00 hod.

obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00 hod.

Sobota, Nedeľa zatvorené

Sviatky zatvorené

*Dňa 8. 3. 2024 otvorené od 7.00 do 12.00 h.

 

KONTAKT

e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk

Blok D1 tel.: +421/(0)2/602 99 261

Blok D2 tel.: +421/(0)2/602 99 272

Medzinárodné mobility zahraničných študentov:

e-mail: dormitorydruzba.uniba.sk