Vysokoškolský internát Družba

Ubytovacie oddelenie

e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk
Darina Kašubová, Ing. Mária Janošová
tel.: +421/(0)2/602 99 261

Pondelok - Štvrtok 07:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
Piatok 07:30 - 11:30, 12:00 - 12:30

Mgr. Zuzana Šebelová - medzinárodné mobility
tel.: +421/(0)2/602 99 228

Pondelok - Piatok 07:00 - 15:00

Mgr. Blažej Svoboda - vedúci ubyt. odd.
tel.: +421/(0)2/602 99 231

Pondelok - Piatok 07:00 - 14:00

Vedúca referátu pre styk so študentmi
a verejnosťou

Mgr. Manuela Grossová
tel.: +421/(0)2/602 99 231
e-mail: manuela.grossova(at)druzba.uniba.sk

Pondelok - štvrtok 07:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 11:30, 12:00 - 13:00