Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

AKO PLATIŤ BYTNÉ

Spôsob platby ceny za ubytovanie pre ubytovaných v Družbe UK

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666

SWIFT (BIC): SPSRSKBA.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). UOČ je uvedené tiež na zadnej strane ubytovacieho preukazu za skratkou VS. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude sa považovať za neuhradenú.

Počet lôžok jednotlivých izieb môžte zistiť kliknutím sem.

Cena za ubytovanie v ak. roku 2022/2023 musí byť pripísaná na účet Družby UK do nasledovných termínov:

 

za mesiac september 2022do 30.8.2022
za mesiac október 2022do 30.9.2022
za mesiac november 2022do 31.10.2022
za mesiac december 2022do 30.11.2022
za mesiac január 2023do 31.12.2022
za mesiac február 2023 + splátka 2. časti kaucie do 31.1.2023
za mesiac marec 2023do 28.2.2023
za mesiac apríl 2023do 31.3.2023
za mesiac máj 2023do 30.4.2023
za mesiac jún 2023do 31.5.2023