Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

KDE NÁS NÁJDETE

Administratíva a ubytovacie oddelenie sa nachádzajú na prízemí v blokoch D1 a D2. Bližšie Vás nasmerujú pracovníci na vrátniciach, ktoré sa nachádzajú pri vstupe do príslušného bloku.

Ako sa k nám dostanete?

Môžete využiť mestskú hromadnú dopravu električkových liniek č. 4, 9, vystúpite na zastávke Botanická záhrada. Okrem električiek môžete taktiež využiť autobusové linky č. 29 a 32, vystúpite na zastávke Botanická záhrada.

Doprava autom

Do študentského domova sa viete dostať aj autom. Študentské domovy disponujú spoplatneným parkoviskom, ktoré nájdete TU. Prvá hodina parkovania je zdarma. Študenti v obmedzenom počte môžu zažiadať o parkovaciu kartu na celý akademický rok v rámci riadne schváleného cenníka