Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

INTERNET

Vo všetkých študentských izbách VI Družba UK je k dispozícii káblový internet a rovnako aj pripojenie na Wi-Fi cez EDUROAM.