Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Ihrisko je k dispozícii len pre ubytovaných študentov.

Kľúče a sieť sú na vrátnici D2.

Ihrisko je možné rezervovať na vrátnici D2 osobne aj telefonicky na čísle +421/(0)2/60299232