Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

TENISOVÝ KURT V AREÁLI ŠVÉDSKE DOMKY

Tenisový kurt v areáli Švédske domky (Botanická 7) je v prevádzke od 2. 5. 2023 do 30. 9. 2023 výlučne pre zamestnancov UK a ubytovaných v Družbe UK.

Cenník:

Pre zamestnancov UK bez rezervácie a predplatenia:

v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.                                                 5 € / hod.

Pre záujemcov s rezerváciou a pre predplatiteľov min. 20 hodín:

v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.                                                 5 € / hod.

Pre záujemcov bez rezervácie a predplatenia min. 20 hodín:

v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.                                                 7 € / hod.

Rezervácia a predplatenie termínov sú možné prostredníctvom e-mailu: dominika.veselauniba.sk alebo telefonicky na tel.č.: +421 911 154 139

K rezervácii je potrebné vyplniť a odoslať dokument „objednávka“ uvedený na tejto stránke, ktorý následne zašlete na vyššie uvedený e-mail.

Po odsúhlasení, záujemca uhradí platbu na účet SK45 8180 0000 0070 0067 1631, do poznámky: tenisový kurt – meno.

 

Pre záujemcov bez predplatenia a bez rezervácie je platba možná v hotovosti aj platobnou kartou na vrátnici ŠD cez registračnú pokladňu.