Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

POŠTA

POŠTA

Na akú adresu si môžem nechať poslať zásielku?

Vaše Meno a Priezvisko, blok + číslo izby

(Družba UK)

Botanická 25

841 04 Bratislava

Všetky poštové zásielky zo Slovenskej pošty budú uložené v Podateľni.

Ak ste ešte nedostali z Podateľne e-mail s informáciou, prosíme o strpenie, znamená to, že zásielka sa tu ešte reálne nenachádza.

Po príchode zásielky na Družbu vám bude odoslaný informatívny e-mail. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v Podateľni v Bloku D1 na základe predloženia ubytovacieho preukazu, alebo preukazu študenta VŠ.

Vašu zásielku môže za vás vyzdvihnúť aj spolubývajúci. V takomto prípade je nutné informovať Podateľňu prostredníctvom e-mailu o vyzdvihnutí vašej pošty inou osobou. E-mail poslúži ako obojstranne overiteľný doklad.

DOPORUČENÉ ZÁSIELKY (DZ)

Družba UK nepreberá DZ! O ich uložení na pošte v Karlovej Vsi sa dozviete po obdržaní „Oznámenia o uložení zásielky“ (žltý lístok), ktorý si môžete vyzdvihnúť v Podateľni. Taktiež o žltom lístku vás budeme informovať e-mailom, ku ktorému bude pripnutý aj scan Oznámenia.

Dôležité: Zásielku vám na pošte vydajú aj bez „žltého lístka“, stačí vedieť podacie číslo zásielky a predložiť OP. Pošta v Karlovej Vsi je situovaná pri Kaktus Bike a Poliklinike (zastávka električiek Segnerova).

REKLAMÁCIE

Za poškodené alebo stratené zásielky Družba UK nezodpovedá.

Reklamácie podávajte na Slovenskú poštu v Karlovej Vsi. Vo vlastnom záujme si cenné zásielky dávajte posielať doporučene.

ODUBYTOVANIE

V prípade odubytovania si nezabudnite odhlásiť adresu Družba UK, ak ste ju uviedli rôznym inštitúciám (banky, poisťovne, fakulty UK, magazíny a pod.) – ďakujeme.