Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

SKLAD POSTELNEJ BIELIZNE

Ubytovaní si môžu vymeniť zapožičanú posteľnú bielizeň v sklade posteľnej bielizne bezplatne jedenkrát za dva týždne.

Sklad posteľnej bielizne sa nachádza v suteréne bloku D1 v časti bližšie k rieke.

V blokoch B4 a B6 (Švédske domky) si ubytovaní môžu vymeniť posteľnú bielizeň na príslušnej vrátnici.

Nadmerne znečistenú posteľnú bielizeň sú ubytovaní povinní uhradiť v zmysle cenníka škôd