Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

NÚDZOVE OTVORENIE DVERÍ

V zmysle čl. 8 ods. 5 Internátneho poriadku Družby UK, zabezpečí ubytovateľ na žiadosť ubytovaného, podľa svojich prevádzkových možností a za poplatok, núdzové otvorenie dverí ubytovanému do priestorov vyhradených pre ubytovanie.

Ubytovateľ zabezpečí núdzové otvorenie dverí ubytovanému počas stránkových hodín Družby UK bezplatne v rámci prevádzkových možností, mimo stránkové hodiny za poplatok 12,00 €.

 

STRÁNKOVÉ HODINY DRUŽBY UK:

Pondelok - Piatok: 07:00 - 15:00 hod.

Obedňajšia prestávka: 11:30 -12:00 hod.

 

POSTUP POČAS STRÁNKOVÝCH HODÍN DRUŽBY UK:

 • ubytovaný požiada o núdzové otvorenie izby na príslušnej vrátnici
 • ubytovaný predloží vrátnikovi ubytovací preukaz  (+ ISIC na overenie totožnosti)
 • vrátnik zapíše do elektronických služobných záznamov: „núdzové otvorenie dverí“, číslo izby, meno a priezvisko ubytovaného
 • vrátnik zabezpečí núdzové otvorenie dverí ubytovanému poverenou osobou*
 • poverená osoba overí, či ubytovaný zaregistroval svoju žiadosť na vrátnici
 • poverená osoba vykoná bezplatné núdzové otvorenie dverí

POSTUP MIMO STRÁNKOVÝCH HODÍN DRUŽBY UK:

 • ubytovaný požiada o núdzové otvorenie izby na príslušnej vrátnici
 • ubytovaný predloží vrátnikovi ubytovací preukaz (+ ISIC na overenie totožnosti)
 • vrátnik zapíše do elektronických služobných záznamov: „núdzové otvorenie dverí“, číslo izby, meno a priezvisko ubytovaného
 • ubytovaný na vrátnici uhradí poplatok vo výške 12,00 €
 • vrátnik zabezpečí núdzové otvorenie dverí ubytovanému v rámci prevádzkových možností*

 

*Ubytovateľ negarantuje okamžité otvorenie izby žiadateľa. Podľa prevádzkových možností vykoná ubytovateľ túto službu do max. 2 hod.